Enable JavaScript to visit this website.

FLÅTT
–ETT BITT KAN VÆRE NOK

Visste du at flått kan overføre sykdommer som borreliose og TBE (tick-borne encephalitis eller skogflåttencefalitt på norsk)? Og at disse sykdommene kan være svært alvorlige? Her kan du lese mer om farene ved flåttbitt – og hva du kan gjøre for å beskytte deg.

HVA ER FLÅTT?

Flått finnes i dag over store deler av Norge. En flått kan bære med seg bakterier og virus. Flått biter seg fast i mennesker og dyr, og den kan være årsak til ulike sykdommer.

Flått er nært beslektet med vanlig midd og edderkopper, og lever av å bite seg fast og suge blod av mennesker og dyr. Flått trives best på skyggefulle og fuktige steder – gjerne løvskog med tett underskog. Flått lever i 3–6 år, og utvikles fra
ca. 0,5 mm som nymfe til over 1 cm som voksen. 
Flått finnes i dag i store deler av Norge.

right
Hvor finnes flått

UTBREDELSE AV 
SKOGFLÅTT (IXODES RICINUS)

Du kan bli bitt av flått i store deler av Norge.

Det finnes mange ulike arter av flått i Norge, men det er skogflått som kan gi sykdom hos mennesker.

I Norge er borreliose den vanligste sykdommen du kan få som følge av et flåttbitt. Borrelia kan behandles med antibiotika. TBE er en alvorligere sykdom, og kan ikke behandles med noen form for medisiner. TBE er foreløpig mindre utbredt i vårt land, men i vårt naboland Sverige er det hele 2-300 tilfeller av TBE hvert år. Grensene for TBE-infisert flått er i endring, og det er sannsynlig at denne farlige sykdommen vil bli mer vanlig også i Norge i fremtiden. Ved utenlandsreise ta kontakt med lege eller med ditt vaksinasjonssenter.

Hvordan forebygge flåttbitt

UNNGÅ FLÅTTBITT OG FOREBYGG 
FLÅTTBÅREN SYKDOM

  • Ta den bort med én gang. TBE-viruset kan overføres idet flått biter.
  • Den lurer i buskene. Bruk sti og vei, unngå høyt gress, lyng og buskas.
  • Flått liker bar hud. Dekk til huden når du ferdes i områder med mye flått.
  • Få øye på den. Bruk helst lyse klær, så blir det enklere å se flått.
  • Sjekk deg selv og barna ofte. Flåtten kan krype rundt i flere timer før den biter seg fast.
  • Hold den unna. Bruk gjerne flått-/myggmidler på hud og klær.
  • Ikke la den trives. Hold gress og planter i hagen kort, det gir færre flått.
  • Flått er glad i katt og hund. Flått på dyr kan flytte seg over til deg.
  • Ser du rødt? Oppsøk lege hvis du får en rød ring rundt bittstedet eller andre symptomer etter flåttbitt.
  • Snakk med lege om forebygging av TBE og behandling av borreliose.

Hvordan fjerne flått

FINN MER INFORMASJON

Vil du vite mer om flått og hvordan du kan beskytte deg mot flåttbitt?  Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene om dette temaet: 

PP-TCV-NOR-0022